top of page

Bleikeråsen Boligsameie


Bleikeråsen Boligsameie i Asker består av 316 rekkehus fordelt på 29 bygningskropper, i tillegg til 3 garasjehus. Det kan tenkes at prosjektering av et slikt anlegg vil være vanskelig og omfattende, men dette gjøres enkelt ved hjelp av innovative ladestasjoner fra ZAPTEC og høy erfaring rundt prosjektering av ladesystem fra Charge365. Charge365 har sammen med en fremoverlent styrerepresentant i Endre Sætre tilrettelagt ladeinfrastruktur til 360 av totalt 500 parkeringsplasser. Bleikeråsen har i tillegg valgt å bruke Charge365 betalingsløsning for enkel og 100% automatisert håndtering av betaling av forbruk. Montering og arbeid er gjennomført av Charge365's dyktige samarbeidsparter og installatør SEKO Elektro AS som har utført et fantastisk stykke arbeid med å koble opp ladesystemet. Vi takker for tilliten, og ønsker kunden lykke til med ladingen.


bottom of page