top of page

Flåtestyring - betalingsløsning


Nå kan firmaet lage en firmabruker med tusenvis av brukere under hovedbruker. Da kan ansatte eller firmabiler ha hver sin bruker med full kontroll. Da trekkes alt forbruk på firmakortet. Du kan også skille ditt og samboer sitt forbruk, eller bare skille mellom dine egne biler. Brukerveiledning som bilder og tekst under. Er nå lagt til RFID grupper. Under «bruker» og fanen «RFID» finner du nå RFID grupper Opprett gruppe, knytt RFID`er mot ønskede grupper Under historikk kan du nå velge «RFID gruppe» (gitt at du har da) Da listes kun historikk for RFID`er for aktuelle gruppe. MERK; lading fra webservice (med ladeboks kode) vil IKKE listes ved valg av RFID gruppevisning av historikk. De kommer kun med når du velger «Alle» som da viser all historikk 


bottom of page