top of page

ChargeUp AS APM - Du har "alltid" strøm nok


Her har vi bygget et anlegg tilpasset fremtiden sammen med Ovesen Elektriske AS. Dette var en spesielt utfordrende case, da det var svært lite strøm tilgjengelig og vi hos ChargeUp AS ønsket at alle skulle få mulighet til å lade med 22 kW effekt. Det tilsvarer ca 110 km pr time, noe som er 6-10 ganger raskere enn de fleste konkurrerende løsninger. Her måtte vi montere transformator, samt strømstyring mot hele leilighetskomplekset ⚡️

Her ser dere hvor enkelt vi gjør det.

Her ser du hvor enkelt vi løser utfordringen med lite strøm. Vi bruker det vi har og kjører det i en transformator for å gjøre 22 kW effekt tilgjengelig på alle laderene.

Her er styringssentralen som overvåker hovedstrøminntaket til hele borettslaget. Denne gjør at ladesystemet kan benytte all ledig strømkapasitet og derfor muliggjør superrask lading på alle parkeringsplassene.

På høyresiden ser dere hvordan det blir når vi monterer anlegg. Inntil 22 kW tilgjengelig på alle plassene på en kabel. Her ville alternativet vært 3.6 kW på et fåtall av plassene.


bottom of page