top of page

ZAPTEC teknologi gir problemfri lading til beboerne/kunder/ansatte i mange år fremover.


Vi hos Charge 365 benytter ofte Zaptec ladeløsning. Det er mange som vil ha deg til å tro at du ikke har nok kapasitet i ditt bygg, vi liker best å forholde oss til fakta. Ladestatistikk viser ledig kapasitet i installerte ZAPTEC ladeanlegg.

I store deler av døgnet viser statistikken at det er lav utnyttelsesgrad på anleggene, og det kan tilkobles et betydelig større antall ladepunkter på infrastrukturen som er installert. ZAPTECs unike last- og fasebalansering medfører at tilgjengelig kapasitet fordeles mellom ladestasjonene svært effektivt, slik at beboerne til enhver tid vil få ladet sin elbil tilstrekkelig. Vi ser at en elbil gjennomsnittlig blir ferdigladet på kun 2 timer i våre systemer som tyder på at brukerne får svært høy effekt i et ZAPTEC system hvor alle ladestasjonene har mulighet til å lade opp til 22kW. Vi har fått tilbakemelding fra enkelte kunder at ZAPTEC ikke ble valgt på grunn av tilbudet ikke var tilpasset deres ønsker rundt kapasitetsbehov. Selv om det er ledig kapasitet i ZAPTEC ladeanlegg er det boligsameier som ønsker å investere i betydelig overkapasitet som en planlegging for fremtiden. ZAPTEC anbefaler derfor at elektroinstallatører i tilbud også gir et alternativt oppsett med høyere kapasitet.

Her finner du fakta. Du har strøm nok.


bottom of page