top of page

Hvordan bør man dimensjonere ZAPTEC ladeanlegg?


I en perfekt verden har alle 22 kW tilgjengelig til hver parkeringsplass og man kan lade ubegrenset. Dessverre er det ikke slik de fleste tilfeller, og man må dermed utnytte den tilgjengelige kapasiteten på en best mulig måte. Om det så er 63A tilgjengelig for 100 kjøretøyer så må man utnytte det som er tilgjengelig, men dimensjonere hver enkel kurs slik at alle på sikt skal kunne lade opp kjøretøyene i løpet av natta. Det er kunden selv som bestemmer hvor mye strøm de ønsker tilgjengelig, og dersom kunden ønsker at alle ladestasjonene skal kunne garantere litt strøm samtidig så er det opp til elektriker å sørge for at hver ladestasjon har minimum 6 ampere tilgjengelig til enhver tid. Vi anbefaler derfor at infrastrukturen «overdimensjoneres» i forhold til tilgjengelig effekt (dersom inntaket er begrenset), så lar man ZapCloud styre hvor mye strøm som til enhver tid skal være tilgjengelig.

Ladesystemets toppkurs i ZapCloud kan settes på ulike måter:

  • Fysisk installert sikringsverdi for hele ladesystemet.

  • Fiktivt tall for å begrense maks samtidig strømtrekk

  • Tidsstyrt effektstyring. F.eks 40A mellom 07-09 og 63A resten av døgnet

  • Automatisk basert på byggets effektforbruk ved hjelp av ZAPTEC APM

ZAPTEC kan gjøre lastbalansering på flere nivåer. Derfor anbefaler vi alltid å forberede den fysiske infrastrukturen for mer effektuttak enn man har tilgjengelig på installasjonstidspunktet. ZapCloud vil uansett balansere det slik summen av alle kursene aldri vil overstige en fiktiv «toppkurs». Hvis du installerer på et firetråds IT-nett, bør du bruke en femtråds installasjonskabel i tilfelle det installeres en transformator senere for bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringsskapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å gjøre fremtidige oppgraderinger. Følgende oppsett vil kunne gi 6A samtidig: 230V 3-fas: 18 ladestasjoner på 63A 400V 3-fas: 30 ladestasjoner på 63A

Hva betyr dette for brukerne?

Våre erfaringer tilsier at ZAPTEC trenger 66% mindre tilgjengelig effekt enn andre systemer på grunn av måten vi utnytter fasene på. I stedet for at ladestasjonene blir låst til én bestemt fase, flytter ZAPTEC kjøretøyene automatisk til den fasen med minst belastning. Ettersom lading av kjøretøy ikke er forutsigbart er det en stor fordel å kunne gjøre dette, fordi beboere parkerer på forskjellige tider, og man ikke vet hvor i parkeringsanlegget den neste kjøretøyet parkerer.

Offline balansering

Dersom ladeanlegget skulle miste internett-tilkoblingen pga problemer hos nettleverandøren vil ladesystemet til enhver tid ha definert en best mulig fordeling av effekten som var tilgjengelig. Man kan sammenligne det med statisk låst kapasitet. I et 63A 400V ladesystem med 9 kjøretøy vil hver ladestasjonen legges jevnt fordelt på hver fase og de kan trekke opp til 20A (4,6kW). Så fort ladesystemet kommer på nett igjen vil det gjennopta lastbalansering i sanntid, og laste opp ladestasjonens forbrukshistorikk av det som er blitt utført av lading i gjeldende periode.


bottom of page