top of page

Bruk alltid transformator er vårt tips

Vi anbefaler alltid våre kunder å montere transformator når de bygger ladeanlegg. Ved trafo blir alle laderene 22 kW vs 7,4 kW på det "gamle" 230 Volt strømnettet. Dette kan vi og hjelper deg gjerne.


En transformatorløsning gir store fordeler i de fleste typer ladeanlegg til elbiler. Vi har standardiserer som benyttes til formålet.


* Bedre balansering av nettet

* Oppretter et 400V TN nett som støtter alle biler

* Bedre kapasitetsutnyttelse

* Eliminerer jordfeil

* Beskytter distribusjonsnettet og ladeinfrastrukturen

* Korrekt installasjon iht. lover og regler

* Større batterier og flere biler kan lade når prisen er lav.

Comments


bottom of page