top of page

ChargeUp Optilad

- redusere effektavgiften

Utnytt kapasiteten i nettet

ChargeUp Optilad kan redusere effektavgiften til en brøkdel.

Effektleddet kommer som en stor overraskelse for mange anleggseiere og kan utgjøre titalls tusen kr per ladeanlegg i året. Effektavgiften varierer fra netteier til netteier og vil i mange tilfeller utgjøre en større kostnad enn selve strømmen. ChargeUp lanserer derfor tjenesten Optilad slik at dere kan redusere effektavgiften til en brøkdel. Dere vil også få full kontroll med hva hver enkelt bruker skal betale for effektleddet fremover. Ved å analysere brukerdata ,og utnytte Zaptec sine avanserte styringsmuligheter, får vi likevel alle bilene ferdig ladet i løpet av natten.

No Cure No Pay!

Sender du en bestilling til oss, vil vi først foreta en for-analyse for å se om effektleddet vil påvirke deres anlegg. Vil dere ikke ha noe å tjene på dette skal vi heller ikke ha betalt. Ser vi derimot at det er gunstig for dere å inngå en avtale om Optilad, koster tjenesten kr 490,- per mnd med 12 mnd binding, da hver enkelt bruker skal betale for effektleddet fremover. Ved å analysere brukerdata og å utnytte Zaptec sine avanserte styringsmuligheter får vi likevel alle bilene ferdig ladet i løpet av natten.

Unngå dyre overraskelser – Bestill i dag!

Hos de fleste netteiere er effektleddet størst om vinteren. Det er derfor viktig å komme i gang med Optilad så fort som mulig. Da vil du også vite hva brukerne i anlegget bør betale.

Få tilbud

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjemaet under.

Takk! Vi har mottatt din melding. Vi kontakter deg så snart som mulig eller på tidspunktet du ønsket.

Nettleie

Alle som bruker strøm i Norge er knyttet til det norske overføringsnettet. Nettselskapene har monopol innenfor sitt geografiske område, og strømkunder har derfor ikke mulighet til å velge hvilket nettselskap de vil bruke. 

Nettleien består av en fast del og en variabel del og skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, samt bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. 


Fastledd: Fastbeløpet på nettleien er uavhengig av strømforbruket, og baseres på hvilken tariff måleren ligger på. 


Energiledd: Energileddet er en pris du betaler pr kWt som er forbrukt.
 

Effektledd: Noen tariffer har også et effektledd. Det vil si at man betaler for den timen i løpet av en gitt periode, hvor man bruker mest strøm. Den høyeste effekten betaler man for hele perioden, enten pr måned eller på årsbasis.

Ønsker du tilbud/mer informasjon

Lurer du på om våre løsninger kan dekke ditt behov og hva det koster?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg når det passer deg. Vi setter opp et uforpliktende tilbud etter dine ønsker og behov.

Skalerbar ladeløsning

Få tilbud

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjemaet under.

Takk! Vi har mottatt din melding. Vi kontakter deg så snart som mulig eller på tidspunktet du ønsket.

bottom of page