top of page

Charge365 Privatbolig


Søndagen brukes til å kontrollere og programmere en av våre privatinstallasjoner. Her vil kunden tilby naboer 22 kW lading mot en liten sum. Vi synes det ble pent, hva synes dere? 


bottom of page