top of page

Ladeklart - Ramsalt

Som dette bygger man moderne Ladeanlegg. Her har vi sammen med vår dyktige sammarbeidspartner Hanseseth klargjort alle 150 parkeringsplassene med ladeplate og 22 kW effekt. Når en beboer flytter inn - "klipser" de 22 kW laderen på plass på sin plass. Det er 10 sekunder arbeid. Betaling for lading skjer via våre skytjenester. Kan det bli enklere? Skal vi ordne hos deg?

Opmerkingen


bottom of page