top of page

Rettferdighet

- rettferdig ladeløsning

Rettferdighet

Utfordringer rundt rettferdighet

Tradisjonelt sett må det installeres egen strømmåler per ladepunkt som må leses av manuelt. Samtidig er det også utfordringer ved låsing av ladepunkter for at kun de som har tilgang skal få bruke den.

ChargeUp løsning

Forbruket er lett å knytte til brukerne i en fellesgarasje, firma, offentlig bygg eller på en parkeringsplass.

  • Autentisering av bruker med RFID, APP, eller 100% gjennom oss (vi håndterer alt)

  • Innebygd strømmåler

  • Køsystemet sørger for rettferdig fordeling av strøm

  • Bruksrapporter hentes enkelt ut fra medfølgende portal

  • Direkte trekk av strømforbruk direkte på brukers kredittkort etter anleggseiers priser

  • Automatisert trekk av alt

bottom of page