top of page

Ikke nok kapasitet?

- rolig, vi har løsningen

Kapasitet

Utfordring ved manglende kapasitet.

Eksisterende garasjeanlegg har ofte lite tilgjengelig strøm til lading av elbiler. Med tradisjonelle løsninger fører dette til første mann til mølla prinsippet og dårlig utnyttelse av samlet tilgjengelig kapasitet. Alternativet som blir tilbudt for tilfredsstillende lading til alle p-plasser kan ofte trigge dyre oppgraderinger i hovedtavlen, og i verste tilfellet oppgradering av skilletrafoen som går inn til bygget. Dette kan i praksis bety investeringer opp mot en million kroner.

ChargeUp løsning

Vi  kan tilby den mest effektive ladeløsningen på markedet, som utnytter 100% av den tilgjengelige kapasiteten dynamisk.
 
Systemet er 60% mer effektiv enn tradisjonelle systemer, dette har bakgrunn i Zaptec sin patenterte “fasebalansering”, som gjør Zaptec til de eneste på markedet som kan balansere energien/lasten på tvers av faser på både IT nett og TN nett. Den dynamiske balanseringen av strøm fungerer like godt for tre ladestasjoner som for hundrevis.

1.jpg

Tradisjonelle løsninger krever en strømkabel til hver lader, løsningen vi leverer bruker en og samme kabel til alle laderne. Klikk på bilder for stor versjon.

Få tilbud

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjemaet under.

Takk! Vi har mottatt din melding. Vi kontakter deg så snart som mulig eller på tidspunktet du ønsket.

Utnyttelse av alle tilgjengelig kapasitet

Mulighet til å lade over 100 elbiler på en enkel 63A kurs/sikring.
Hver dag - opp til 22kW - uten oppgradering av strømnettet.
 
Med ZapCharger Pro ladesystem vil du med en 63A TN sikring ha tilgang til en total ladeeffekt på 1000kWh i løpet av 24 timer.
 
30 kjøretøy ladet på 8 timer =1500 kilometer ladet på 8 timer
 
Dette tilsvarer:
Dedikert krets IT 1-fase: 163.0 A (Tradisjonelt System)
Dedikert krets IT 3-fase: 94.1 A (Zaptec)
Dedikert krets TN 1-fase: 163.0 A (Tradisjonelt System)
Dedikert krets TN 3-fase: 54.3 A (Zaptec)

Charging speed - Top 5 EVs.png

Klikk på bildet for stor versjon.

Eksempel på ladeforbruk

Her har vi et eksempel på et eksisterende borettslag installasjon som lader 8 elbiler tilfredsstillende ved å fordele 40A på 8 ladestasjoner. Likevel bruker de kun 5% av total tilgjengelig kapasitet i løpet av 24t, og bruker kun 15% av tilgjengelig kapasitet i løpet av 8 timer. Med dagens forbruk på ladesystemet kan du her ha 50stk på en 40A sikring før maks kapasitet er nådd.

Køsystem

Zaptecs køsystem håndterer lading av flere elbiler samtidig på en intelligent måte. Når en elbil er fulladet fortsetter systemet å lade neste bil helt til alle bilene er fulladet.
 
Dette kan i fremtiden styres slik at utvalgte biler kan få en prioritet foran andre biler. Vi har også løst problematikken rundt dette med at elbiler går i dvale når de er strømløse over en lenger tidsperiode. Vi har utviklet en unik løsning som kan vekke bilene fra dvale igjen. Dette er en av styrkene våre ved å ha en skybasert ladeløsning.

Skjermbilde.JPG

Det er svært sjeldent at alle bilene står tilkoblet og lader samtidig. Normalt sett lader kun 25% samtidig og brukerne har ulike kjøremønster som gjør at det er jevnlig utskiftning av biler. Klikk på bildet for stor versjon.

kapasitetsbehov.JPG

Få tilbud

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjemaet under.

Takk! Vi har mottatt din melding. Vi kontakter deg så snart som mulig eller på tidspunktet du ønsket.

Ønsker du tilbud/mer informasjon

Lurer du på om våre løsninger kan dekke ditt behov og hva det koster?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg når det passer deg. Vi setter opp et uforpliktende tilbud etter dine ønsker og behov.

Skalerbar ladeløsning
bottom of page