top of page

Salten Kraftsamband viser samfunnsansvar


SKS - Salten Kraftsamband viser samfunnsansvar og monterer Nord-Norges største ladeanlegg fra Charge365 - en del av OfficeLink. Ladeanlegget kan benyttes av ansatte og besøkende i arbeidstiden og offentligheten resten av døgnet og helgene. Dette er bare litt av konseptet dere får vite mer om i neste uke. Vi takker for oppdraget og tilliten. 


bottom of page